Gå till LUMA Energy

Riksdagsbeslut om höjd skattegräns för solceller till 500 kW

2021/05/20

Igår den 19:e maj tog Riksdagen definitivt beslut om att höja gränsen för befrielse från energiskatt för egenproducerad el från dagens 255 kW till 500 kW. Detta innebär att det som tidigare varit ett förslag om lagändring för solceller nu kommer att börja gälla skarpt från 1 juli 2021. 

Gårdagens beslut innebär att lönsamheten för solcellsanläggningar större än 255 kW, men mindre än 500 kW, ökar rejält då även dessa blir befriade från energiskatt. Tidigare har många fastighetsägare valt att begränsa sig till 255 kW, men framöver kommer vi att se större anläggningar som en positiv följd av beslutet. 

I mitten av september tidigare i år skrev vi om de då nyligen presenterade förslagen på förlängt solcellsstöd samt höjd effektgräns för skattebefrielse:

Vidare meddelar Regeringen att de i sitt kommande budgetförslag vill höja effektgränsen för när solcellsanläggningen blir straffbeskattade. Dagens brytgräns på 255 kW föreslås höjas till 500 kW, vilket skulle vara ett rejält steg i rätt riktning. Sverige är mer eller mindre ensamma i EU om att ha en lagstiftning som straffar stora solcellsanläggningar, och detta har en tydligt bromsande effekt på utbyggnaden. Om gränsen höjs från 255 kW till 500 kW kommer vi att se många fastighetsägare och företag som väljer att bygga långt större anläggningar än idag. Mycket positivt! 

Detta innebär bland annat att många som idag har solcellsanläggningar på 255 kW får möjlighet att bygga ut sina system med fortsatt lönsamhet. 

Hör av er till oss på Save by Solar om ni önskar hjälp med att studera möjligheterna till en utbyggnad, alternativt om ni planerar att installera en ny anläggning på annan fastighet. Kontakta oss direkt på info@luma.energy, så hjälper vi till direkt!

Läs mer om Sveriges Riksdags arbete och beslut i frågan här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/utokad-befrielse-fran-energiskatt-for_H801SkU25

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.