Gå till LUMA Energy

Undvik fusk med arbetsmiljön på ditt tak

2022/09/06

Solceller ska vara en hållbar investering för miljön och ekonomiskt för köparen, men tyvärr sker det en del arbetsmiljöfusk vilket gör att installationen inte är hållbar ur ett socialt perspektiv. Fastighetsägare riskerar att bli indragna i rättsprocesser och få dålig PR på grund av dålig arbetsmiljö på sina tak. I värsta fall är olyckan också ett faktum. Arbetsmiljön i en solcellsentreprenad omfattas av risker inom bland annat fall från höjd och elolyckor med potentiell dödlig utkomst. Det finns framförallt två viktiga saker att kontrollera innan man handlar upp solceller.

Som fastighetsägare vill du förstås undvika att det sker fusk med arbetsmiljön på ditt tak när det ska installeras utrustning eller utföras underhållsarbete. Tyvärr är det idag vanligt förekommande på flera arbetsplatser, men det är möjligt att undvika. Som fastighetsägare är man ansvarig för arbetsmiljön på sina fastigheter. Ett ansvar som inte fullt ut går att avtala bort till sin entreprenör.

Vad betalar du (inte) för?/

Inför bolagets finansiärer och kunder vill man som fastighetsägare såklart kunna uppfylla de krav som ställs på en. Det är därför viktigt att säkerställa att den entreprenör man anlitar följer de lagar och regler som omfattar arbetet. En enkel lösning är att använda en aktör som är certifierad i arbetsmiljö enligt ISO 45001 för att säkra sig om att uppfylla kraven. Då är företaget externt granskat att de följer de lagar och regler som omfattar arbetet. 

Det är tyvärr vanligt att aktörer försöker spara pengar på just arbetsmiljö. En låg kostnad på etablering eller arbetsmiljö är en varningssignal om att man inte är seriös och struntat i delar eller är ovetande om hur man ska göra. Om leverantören inte är certifierad så kan du be den specificera exakt hur man följer lagar och regler i sin offert. Nedan följer två vanliga missar som leder till brott mot arbetsmiljöverkets föreskrifter och elsäkerhetslagen.

1. Arbete i sele räcker inte enligt AFS 1999:3

När det gäller taksäkerhet kan man tro att det räcker att de som utför arbetet på ditt tak använder säkerhetssele. Arbetsmiljöverkets föreskrifter i AFS 1999:3 56-60 § tillåter dock enbart arbete i personligt fallskydd (sele) i undantagsfall under kortare tid. 

Arbetsmiljöverket skriver på sin hemsida:

“Personlig fallskyddsutrustning kan man bara använda i undantagsfall om gemensamma fallskyddsanordningar inte är möjliga att använda, eller där tiden för att få dessa anordningar på plats är betydligt längre  än tiden det tar att utföra det aktuella arbetet.”

Det är alltså inte tillåtet att spara in på kollektivt fallskydd som staket och ersätta med sele vilket ibland görs för att spara kostnader. Fråga entreprenören hur hen följer föreskrifterna i AFS 1999:3 56-60 §. I den föreskriften finns även andra regler om hur arbetet ska utföras på ett säkert och hälsosamt sätt samt regler kring transport av material.

2. Även de som monterar paneler ska följa elsäkerhetslagen

Vem får installera solceller på ditt tak? Det är strikt reglerat, men tyvärr följer inte alla regelverket fullt ut. Risken är att de som arbetar med installationen och de som sedan ska utföra service kan skada sig allvarligt om arbetet inte görs rätt. Installation av solceller på någon annans anläggning får bara utföras av ett företag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket för just den typen av verksamhet. Företaget måste dessutom kontrollera och säkerställa kompetensen hos alla som utför arbete på plats, även de som monterar solcellspanelerna. De måste ha ett egenkontrollprogram som inkluderar alla som utför arbetet med solcellsanläggningen.

Be entreprenören informera hur de lever upp till kraven i elsäkerhetslagen 23-27§. Säkerställ även att din leverantör har kontrollerat att även underentreprenör har dokumenterad kompetens och det egenkontrollprogram som krävs för elinstallation av solceller.

Väck björnen som sover!/

Våga ställa alla frågor och få svar om alla detaljer för entreprenaden. Du kommer att vara den jobbiga kunden – men om entreprenören inte kan eller vill svara, är det i sig ett talande svar. 

Kontakta vår Entreprenörchef Pehr Hellers om du har frågor om vad du bör tänka på och hur LUMA Energy lever upp till kraven.

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.