Gå till LUMA Energy

Undvik det administrativa monstret – hårdvaruoberoende lösning för dina solcellsanläggningar

2022/12/13

Med en hårdvaruoberoende lösning för övervakning av din solcellsanläggning, får du realtidskoll som kan vara avgörande för att din ekonomiska kalkyl håller. Bristande koll på installerad hårdvara i olika elresurser, kan leda till ett administrativt monster.

När du investerar i solcellsanläggningar är det baserat på en investeringskalkyl. Den kalkylen utgår ifrån en förväntad produktion av solel – som ska ersätta el du köper från nätet. För att den beräkningen ska bli verklighet, måste dina anläggningar fungera som tänkt och du behöver ha ett stabilt system som snabbt larmar när de inte gör det.

– Att ha en hårdvaruoberoende lösning för den övervakningen är en möjlighet att samla alla anläggningar – oavsett fabrikat på hårdvaran – på en och samma plats. Samla alla larm på en och samma plats. Exportera ut data och rapporter för hållbarhetsredovisningar och liknande från en och samma plats. Helt enkelt en och samma plats för en samlad överblick av alla solcellsanläggningar,  förklarar Carina Thyselius, Head of Product LUMA portal.

Väljer man att istället använda hårdvarutillverkarnas lösningar för uppföljning och styrning är man bunden till att endast installera med den hårdvaran för att få en samlad översikt och hantering. Att hålla sig till hårdvara av samma fabrikat kan vara en utmaning vid exempelvis förvärv av fastigheter där det redan finns solcellsanläggningar installerade, sannolikt med en rad olika typer av fabrikat.

– Då kommer uppföljning och styrning behöva ske på flera platser – i olika mjukvarulösningar, säger Carina. 

Det finns idag olika lösningar för uppföljning av solcellsanläggningar, där majoriteten gör det via en integrering med hårdvarutillverkarens API. Data som delas via API är ofta begränsad och det finns inget åtagande från hårdvarutillverkaren att meddela om de ändrar något i sitt API. En ändring i API får till direkt följd att man tappar kommunikationen i en integration. Tillverkarna tillåter ibland inte heller användaren att nyttja deras API för exempelvis visualiseringar.

Att säkerställa hur övervakning och felsökning ska ske är en viktigt parameter att ta med vid investering i solcellsanläggningar. En hårdvaruoberoende lösning är ett sätt att säkerställa en samlad bild och kontroll över solcellsanläggningar.

Att tänka på vid inköp av teknik

Så vad ska man då tänka på när man köper in teknik? Det grundläggande när man köper in elteknisk utrustning som exempelvis laddinfrastruktur, solcellsanläggningar – och då framförallt växelriktarna i dessa – och energilager (batterier) är att de är utformade för att kunna kommunicera via standardiserade vägar och protokoll. T ex för växelriktare att det finns anslutningsmöjligheter för MODBUS/TCP eller MODBUS/RTU.

– Det gör att ni kan koppla upp elresurser till lösningar som inte är beroende av t ex hårdvarutillverkarens API, förklarar Carina. Genom att kommunicera direkt med hårdvaran för exempelvis en solcellsanläggning, det vill säga växelriktarna, blir det möjligt att läsa av högupplöst data i realtid för hur mycket anläggningen producerar och att den fungerar som den ska.

Vill man synkronisera flera olika elresurser i en fastighet så behöver data från samtliga dessa kunna samlas in högupplöst för att möjliggöra styrning och optimering. Då får man ett dataunderlag som gör det möjligt att automatisk styra elförsörjningen i en fastighet utifrån vad som är mest optimalt utifrån respektive förutsättningar. T ex när är det smartast att använda egenproducerad solel direkt, eller när är det läge att istället lagra den i batteri för senare användning eller delta med tillgänglig effekt på frekvensmarknaderna.

Optimera med LUMA Powerlogger

LUMA erbjuder Powerlogger. En liten enhet man installerar i fastigheten, som möjliggör en mycket högre dataupplösning med många fler parametrar än vad API-baserade övervakningslösningar erbjuder.

förklarar Mathias Petzäll, Head of Software Engineering hos LUMA. Det betyder att den är kapabel att styra och optimera olika elresurser i fastigheter. Genom att ha en direkt koppling till resurserna fysiskt i fastigheten kan LUMA Powerlogger fungera, samla in data och optimera resurser även om internetuppkopplingen tillfälligt ligger nere.

Läs mer om Powerlogger i vår artikel här, eller kontakta Carina Thyselius om du vill veta mer om hur du kan ansluta din solcellsanläggning.

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.