Gå till LUMA Energy

Svensk solenergi ökar – politiker till trots

2023/03/03

Under 2022 såg vi minskad elanvändning som en reaktion på stigande elpriser och omvärldens geopolitiska läge. Enligt Energimyndigheten ökade produktionen med 1 procent, medan användningen minskade med 5%.

– Samma rapport visar att solenergiproduktion ökade med 75% jämfört med föregående år, berättar Hugo Larsson, vice vd och medgrundare på LUMA. Men fortfarande utgör solenergi en väldigt liten del av Sveriges elproduktion. Under 2022 var andelen solel bara 1 procent av Sveriges totala elproduktion.

Bra avkastning på smarta anläggningar 

Avkastningen för solcellsanläggningar har aldrig varit så bra som nu. Sverige och Europa har höga och volatila energipriser som innebär att köpt el från elmarknaden ger högre och kraftigt varierande kostnader. Solel kan här användas för att minska både prissvängningar och kostnader. I synnerhet om du som fastighetsägare inte bara köper en solcellsanläggning utan investerar i en lösning som säkerställer en hög och tillförlitlig leverans av egenproducerad el.

– Det har skett en kraftig utbyggnadstakt i Sverige de senaste åren och vi har sett en trend där vi ökat installationstakten med 40-60% per år senaste 10 åren, berättar Hugo Larsson. Men jämfört med andra länder ute i Europa är Sverige märkbart på efterkälken!

Politiska hinder för storskalig utbyggnad

Sverige har varit långsamma på att få igång utbyggnaden av solel. Vi ligger långt efter föregångsländer som exempelvis Tyskland. 

– I Tyskland, som har liknande förutsättningar som Sverige, infördes tidiga incitamentsprogram från staten i början på 2000-talet för att driva på installationstakten av förnybar el. I Sverige har vi haft vissa incitamentsprogram, som bidrag och skattelättnader, men tyvärr så har vi en straffskatt som legat som en våt filt över marknaden för större solcellsanläggningar.

Hugo är starkt kritisk till att politiker har bromsat utvecklingen av solkraften med tanke på efterfrågan och framförallt målen som ska uppnås med Agenda 2030. 

– Vi har fortfarande den tuffaste straffskatten på större solcellsanläggningar i Europa. Detta till trots kan inte marknaden annat än öka – efterfrågan trycker på och solkraft är kostnadseffektivt, går snabbt att installera och visar snabb lönsamhet.

Välkommen att höra av dig om du vill omvandla din fastighet till en klimatsmart elaffär. Läs mer om politiken kring solenergi i Sverige här (länk till https://luma.energy/om-luma/nyheter/kan-solkraft-minska-elprischocken).

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.