Gå till LUMA Energy

Stark tillväxt under 2023 ökar risken för säkerhetsbrister

2023/05/30

nyhet

Ibland kan glädjande nyheter få skrämmande konsekvenser. 2022 var ett starkt år för solcellsbranschen och nu pekar allt på att nuvarande år kommer att bli ännu starkare. När Svensk Solenergi presenterar sin prognos för installationstakten för 2023 visar den en ökning med 87 procent jämfört med föregående år. Men med ökad efterfrågan kommer även en ökad risk för bristfälliga installationer.

Enligt prognosen kommer omkring 103 000 anläggningar att anslutas till elnätet under året. Goda nyheter för branschen och för klimatet, men det är viktigt att säkerställa att installationer sker korrekt och i enlighet med elsäkerhetsregler. Snabbt utförda installationer kan innebära att säkerhetsaspekter och installationsstandarder blir förbisedda.

Bristerna i branschen/

Bristerna i solcellsbranschen har gjort sig påminda i medierna på senaste tiden. Brister som drabbar fastighetsägarna och ibland även hyresgästerna.

– Vi ser tyvärr många exempel på hur säkerheten förbises, säger Linus Baihofer Werner som är VD och medgrundare på LUMA. Det är illa nog när man inte följer regler för kollektivt fallskydd – men det handlar även om bristfällig elsäkerhet.

Ofta handlar det om brister hos solcellsmontörerna som gäller såväl arbetsmiljö som elkompetens. Och om det dessutom brister i egenkontrollerna blir det riktigt illa.

– Kompetensutveckling inom branschen är oerhört viktig i en så stark tillväxtfas, fortsätter Linus. Det är viktigt att fastighetsägarna samarbetar med professionella aktörer med kompetens och egenkontrollsprogram för att bygga säkra solcellsinstallationer. Och det är viktigt att vi som arbetsgivare ger våra anställda en fair chans att kunna utföra sitt arbete korrekt och säkert. De ska veta vilka regler som gäller, de ska ha koll på hur man monterar solceller, kablar, kontakter och övrig elutrustning på ett korrekt och säkert sätt.  En korrekt utförd anläggning ska även ha fullständig dokumentation och tydlig skyltning och märkning för att räddningspersonal och underhållspersonal ska kunna arbeta säkert och effektivt. För oss är det här inget nytt – det är därför vi inte är billigast.

The LUMA Way/

– LUMA Energy har utvecklat ett eget certifieringsprogram för att säkra kvalitet, miljö och arbetsmiljö på solcellsinstallationer, säger Linus. För att certifieras krävs godkänt teoretisk kunskapsprov, validerad praktisk kompetens och alla relevanta arbetsmiljöutbildningar.

Läs mer om vad du som fastighetsägare kan göra för att minska riskerna och ta ditt ansvar i vår intervju med Viktor Gabre, tekniskt ansvarig på LUMA Energy.

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.