Gå till LUMA Energy

Solmonitorering - håll koll på att din solcellsanläggning producerar som den ska och säkra din avkastning

2024/05/28

LUMA vill hjälpa fastighetsägare att bli aktiva spelare på elmarknaden och använda sin fastighet som en intäktskälla. Solceller ger en utmärkt möjlighet till detta, men för att vara säker på att en solcellsanläggning ger intäkter är det viktigt att ägaren av anläggning monitorerar sin anläggning och följer upp på att den producerar som den ska.

Trots att solcellsutbyggnaden har kommit igång på allvar i Sverige är LUMA ofta i dialog med fastighetsägare som saknar en strategi för hur de ska hantera driftfrågor kopplat till sina solcellsanläggningar. Det gäller både uppföljning av produktion samt hur serviceärenden ska hanteras. Bristerna i driftuppföljning blir extra tydliga när man har byggt upp ett större bestånd av solcellsanläggningar

Varför inte bara växelriktarapparna?

De flesta växelriktarna på marknaden idag kommer med appar för produktions- och driftuppföljning, men det kan trots det vara utmanande att basera driften på dessa. En uppenbar utmaning med växelriktarapparna är att det lätt blir många inlogg att hålla reda på och separata portaler för många av anläggningarna.

Dessutom har dessa appar också en varierande noggrannhet och kvalitet. Det kan vara en utmaning att sätta upp driftlarm som är tillförlitliga, begripliga för lekmannen samt lätt att agera på. Växelriktarportalerna har även svårt att detektera vissa typer av fel och därmed visar “grönt” även när en anläggning har stora produktionsbortfall.

Ett verkligt exempel

En stor fastighetsägare kom till LUMA med ett större bestånd av befintliga solcellsanläggningar. 25% av dem hade installerats 2019 helt utan övervakning och i oktober 2021 kopplades de upp mot LUMA portalen.

Vid uppkoppling till LUMA portalen upptäcktes att 4 av 10 anläggningar inte producerat alls sedan de byggdes, berättar Camilla Sundström Head of Customer Success på LUMA. Det tog oss mindre än en timme att upptäcka fel som inneburit en produktionsförlust på 170 MWh. Vi pratar om en förlorad avkastning på över 200 000 kronor.

Varför inte bara energiuppföljningssystem?

De flesta fastighetsägare använder sig av energiuppföljningssystem för att hålla koll på sina fastigheter. Dessa system samlar mätvärden och visar dem i en portal. 

En uppenbar brist med att förlita sig på energiuppföljningssystem när man ska övervaka ett bestånd av solcellsanläggningar är att de inte är specialiserade på solel, och det kan vara svårt att få en samlad vy över statusen i beståndet. 

Energisystemen har inte heller specifika fellarm och det gör att solcellsanläggningsägaren inte märker om solcellsanläggningen ligger nere förrän efter ett tag - när man jämför siffror i efterhand, ofta månader efter något har hänt. Om man märker felet långt i efterhand har man redan förlorat mycket av sin avkastning  och det är svårt att felsöka vilket gör att det är stor risk för att samma fel uppstår igen.

Hur gör LUMA istället?

LUMA har utvecklat någonting som vi kallar för Smarta larm för att hålla koll på att solcellsanläggningar fungerar som de ska. 

Våra Smarta larm är tränade för solel med hjälp av AI och de skickar ut varningar om produktionsmönstret hos en anläggning avviker från vad det borde vara. Användarna får då relevanta larm för den specifika anläggningen som är lätta att agera på. Eftersom produktionen övervakas i realtid så kan våra kunder fånga upp avvikelser direkt. 

Vi redovisar även produktionsdata - för enskilda anläggningar eller ett helt bestånd - med olika typer av upplösning, så att det alltid är enkelt för en fastighetsägare att se hur mycket ens solceller har producerat.

Varför är det så viktigt att följa upp anläggningarna? 

Downtime kostar väldigt mycket och avkastningen som investeringen förväntades ge när man beslutade om investeringen kan snabbt ätas upp om anläggningen inte producerar under längre perioder. Som ett exempel kan nämnas att en anläggning med en installerad effekt om 500 kW som ligger nere en dag i maj-juli kan kosta 3000 kr/dag i utebliven produktion, säger Camilla Sundström

Med LUMA-portalen har du en portal med en AI-motor där du har tillgång till att monitorera, följa upp och säkra produktion och avkastning för din solcellsanläggning. Du kan se till att de ekonomiska kalkylerna håller och öka säkerheten för solcellsanläggningen.

Hör av er till oss för att få hjälp att koppla upp din anläggning och se till att den producerar som den ska: support@luma.energy

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.