Gå till LUMA Energy

Skulle elnätsägarnas handläggningstider minska, om din solcellsanläggning gynnade dem?

2023/09/19

nyhet

Sverige är mitt i en storskalig elektrifiering av industri, transport och privatbostäder. En elektrifiering som leder till ekonomiska besparingar för fastighetsägare och bättre klimategenskaper. Alla vinner på ett skyndsamt utbyggt system. Förutom aktörerna som står med ditt beslut i sin hand.

Vi ser stor utmaning i dagsläget med att nätägarna har långa handläggningstider och processer för att godkänna produktionsanläggningar, säger Hugo Larsson, vice VD och medgrundare på LUMA Energy AB. Fastighetsägarna har sagt ja till investeringen och omställningen, vi har sagt ja till installationen och börjat planera för den… men sedan fastnar projektet hos elnätsägarna för att de har för lång handläggningstid. Jag är inte ensam om att tänka att det skulle prioriteras om det fanns en ekonomisk vinst för dem.

Utbyggnaden av elnätet försenas inte enbart av bristen på handläggare, det är trångt i elnätet när fler ska utnyttja det. Ansvaret för detta ligger även det hos elnätsägarna som måste dimensionera nätet för den ökade påfrestningen. 

Självklart har även den extremt ökade installationstakten och intresset för exempelvis solceller ökat på utmaningarna med handläggningstid och elnätet. Men nätföretagen måste ta sitt ansvar att bemanna upp och hantera ärenden snabbare för att företag och installatörer ska kunna planera sin tid, ekonomi och framtid. Det finns ingen väg tillbaka. Elnätsägarna kan blunda och förhala – men situationen kommer inte att försvinna, säger Hugo.

Och när man producerar elektricitet där den ska användas så minskar beroendet av det hårt ansträngda elnätet. Det är en vinst för dig som fastighetsägare och inte för nätägaren. 

Nu vill vi på LUMA se hårdare krav från myndigheter och politiker gällande elnätägarnas ansvar. I strategin för elektrifieringen av samhället måste det finnas krav på kortare handläggningstider och snabbare utbyggnad av elnätet.

Elnätsproblematiken är något som berör oss alla. Du som planerar en solcellsanläggning kan även hjälpa till att upprätthålla god kvalitet i elnätet, genom att delta på frekvensmarknaden. Det innebär att din anläggning extraknäcker som elnätsbalanserare, vilket skapar en stor samhällnytta samtidigt som det ger dig som fastighetsägare en ytterligare intäktsström.

Hör av dig om du vill veta mer om hur LUMA kan hjälpa dig att installera en SMART Solcellsanläggning på din fastighet, eller om du vill uppgradera en befintlig.

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.