Gå till LUMA Energy

2022/03/14

Efter snart åtta år som en ledande aktör inom solel för kommersiella fastigheter tar nu bolaget nästa steg mot ett bredare erbjudande. Målsättningen blir att erbjuda helhetslösningar för elförsörjning av kommersiella fastigheter för att öka intäkter, minska kostnader och möjliggöra grön finansiering.

Nu byter Save by Solar namn till LUMA Energy, samtidigt som företaget breddar utbudet med bland annat lösningar för storskalig energilagring, laddinfrastruktur och elhandelsfunktioner. Allt kombineras och kontrolleras från den nya mjukvaruplattformen LUMA Portal.  

"Vi kommer erbjuda en helhetslösning för elförsörjning i kommersiella fastigheter. Kunden kopplar solceller, energilager, laddinfrastruktur, elhandel och så vidare till den digitala lösningen. Genom att allt integreras i en digital, hårdvaruoberoende plattform i molnet kan fastighetsägarna även få avkastning på sina investeringar genom att producera, lagra och sälja sin hållbart producerade el till hyresgäster, andra företag eller på den så kallade frekvensmarknaden", berättar Linus Baihofer Werner, grundare och VD LUMA Energy. 

Under bolagets åtta år i branschen har LUMA Energy, tidigare Save by Solar, tagit en ledande position inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö för solceller på kommersiella fastigheter. Med nytt kapital i ryggen och nya kollegor breddar nu bolaget sin produktportfölj för att kunna erbjuda alla tjänster kopplat till fastigheters elförsörjning. 

"LUMA vill vara fastighetsägarens partner i allt om elförsörjning genom att minska kostnader, skapa nya intäktsströmmar och kvalificera hållbara fastigheter. Vår mjukvara LUMA-portalen ger fastighetsägare full kontroll och insyn. Det gör det bland annat lättare att miljöcertifiera byggnaderna, vilket också ökar möjligheterna till så kallad grön finansiering", säger Hugo Larsson, grundare och ansvarig för affärsutveckling på LUMA Energy.

Samtidigt som elförbrukningen i samhället ökar ska Sveriges elsystem ska vara hundra procent förnybart år 2040.

"Sedan vi startade bolaget har visionen varit att förändra sättet företagen använder elenergi så att vi tillsammans kan öka takten i klivet mot en hållbar värld. Nu har det blivit uppenbart att tjänsterna som vi erbjuder och kommer erbjuda framåt är en viktig faktor för att nå målen om ett hållbart samhälle", fortsätter Hugo Larsson.

LUMA Energy är en vidareutveckling av det koncept som Save by Solar tidigare skapat där man jobbat nära Sveriges största fastighetsägare i utrullning av solel. Save by Solar, som bolaget hette då, satte upp solceller på kommersiella fastigheter. Nu, när snart 8 år har gått, har bolaget monterat cirka 125 000 solpaneler på ungefär 500 tak och har över 400 fastigheter uppkopplade till den digitala plattformen. 

LUMA Energy gör det även möjligt för stora fastighetsägare att finansiera nya satsningar genom att hyra ut sina tak eller köpa el till ett fast pris, helt investeringsfritt.

"Vi hjälper dem med hela upplägget så att de får helt investeringsfri förnybar el", avslutar Linus.

Namnbytet sker idag 21 februari 2022.

För mer information - vänligen kontakta:

VD Linus Baihofer Werner 

073 511 89 46, linus.werner@luma.energy

 

FAKTA om LUMA Energy

LUMA Energy marknadsför ett partnerskap för elförsörjning tillsammans med en egenutvecklad, hårdvaruoberoende, digital portal som kan följa upp, övervaka och hantera egen elproduktion med solceller och elanvändning i hela fastighetsbeståndet. All data sparas vilket ger tillgång till ett unikt underlag för analys, utveckling och nya affärer.

Kombinationen av dataunderlag och egenproducerad solel, energilagring, laddinfrastruktur och elhandel skapar möjligheter till nya affärer i gränssnittet mellan fastighet och elnät.

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.