Gå till LUMA Energy

Säkra avkastningen på din solcellsanläggning och effektivisera förvaltningen med Powerlogger

2022/11/08

Vi utvecklade vår Powerlogger för att våra kunder enkelt ska kunna säkra sin solelproduktion och effektivt kunna åtgärda eventuella fel i sina anläggningar. Genom att vi byggt vår Powerlogger som en hårdvaruoberoende produkt kan vi ansluta alla anläggningar oavsett tillverkare. Den skapar en säker datakommunikation med högupplöst data direkt till vår molnbaserade plattform med smart felidentifiering. Den är även förberedd för att senare ansluta och styra flexibla elresurser för smart optimering.

Mathias Petzäll är Head of Software Engineering hos LUMA. Han kan inte nog understryka vikten av att installera en lösning för driftövervakning på din solcellsanläggning – men även att du som kund ska ställa krav.

– Var noga med att fråga hur du kan använda din data!

Många av de driftövervakningslösningar som finns på marknaden idag använder APIer från hårdvarutillverkarna för att samla in data från solcellsanläggningar.

– Du får sällan all värdefull data på det viset, säger Mathias. Men den största nackdelen att du riskerar att tillverkaren plötsligt inte vill dela med sig av data, eller kraftigt begränsar data – eller på vilket sätt du får använda data – från deras system.

Powerlogger – mer information och mer kontroll

LUMA erbjuder Powerlogger. En liten enhet man installerar i fastigheten, som möjliggör en mycket högre dataupplösning med många fler parametrar än vad alla andra API-baserade övervakningslösningar erbjuder.

– Men det kanske viktigaste av allt, är att den är del av LUMA-plattformens ekosystem, förklarar Mathias. Det betyder att den även är kapabel att styra och optimera olika el-resurser i fastigheter. Genom att ha en direkt koppling till resurserna fysiskt i fastigheten kan LUMA Powerlogger fungera, samla in data och optimera resurser även om internetuppkopplingen tillfälligt ligger nere.

Med högupplöst data på subsekundnivå och styrning av producerande-, konsumerande- och lagrande resurser uppstår den största magin som tar fastigheterna från passivt konsumerande till aktiva spelare på nya energimarknader och möjliggör nya intäktsströmmar.

– Vi jobbar hela tiden för att utöka stöd för alla marknadens solcellsanläggningar, men även energilager och laddinfrastruktur. Vi utökar även samarbetet med andra solcellsinstallatörer för att kunna få en Powerlogger direkt på en nybyggd solelanläggning som inte LUMA bygger.

Hur säker är du på att din anläggning producerar?

Så varför är det viktigt för fastighetsägaren att ha en stabil lösning för driftövervakning? Och finns det solcellsägare som väljer att inte ha detta?

– Den första och kanske viktigaste avkastningen man tänker på för en solcellsanläggning är besparingen av elkostnaden, svarar Mathias. Egenproducerad el som inte längre behöver köpas från elnätet. Det är den besparingen som ligger i investeringskalkylen och det innebär att du inte får den förväntade avkastningen om anläggningen inte producerar - din kalkyl faller. Så med en driftövervakningslösning från LUMA kan du säkerställa att driften är igång och att anläggningen inte står still. Och du kan se om den av något skäl inte producerar enligt sin fulla potential.

LUMA-plattformen kan även hjälpa dig att utvärdera vilka leverantörer som håller vad kalkylerna lovar och vilka som tenderar göra glädjekalkyler. Vi på LUMA har sett exempel på fastighetsägare som kopplat upp sina system bara för att direkt upptäcka att flera av deras anläggningar bara producerar en fraktion av sin potential eller inte har producerat något alls på flera månader.

– Ibland möter vi solcellsägare som är skeptiska till att betala för en övervakningslösning. De ser det som en onödig kostnad som äter upp avkastningen, säger Mathias. Vi tycker att man ska se kostnaden av övervakning som en liten premie för att säkra avkastningen. När allt kommer omkring räcker det att en övervakningslösning kortar stilleståndet av en 250 kW-anläggning med två sommardagar för att ha sparat in hela årskostnaden. Med senaste tidens elpriser räcker det att det tar dig några få timmar längre tid att märka ett stillestånd för att du ska gå minus på att inte ha övervakning!

Enkel och kostnadseffektiv installation

Att komma igång med LUMA-plattformen och Powerlogger är varken särskilt svårt eller dyrt. Ofta är det dragning av nätverk som utgör den tyngsta delen, men det är samma oavsett vilken övervakningslösning man väljer.

– Generellt är det alltid rekommenderat vid installation av en solcellsanläggning att dra fram nätverk till installationen, förklarar Mathias. Finns nätverk på plats är det bara att skruva upp LUMA Powerlogger med det medföljande vägg-/DIN-fästet, koppla in nätverkssladd och strömadapter och sedan är installationen klar!

I den tillhörande appen kan man enkelt söka upp anläggningen på nätverket och sedan är uppkopplingen klar. Känner man att det är för krångligt att göra på egen hand kan vår servicepersonal självklart göra installationen åt er. Hör av dig till Mathias Petzäll om du vill veta mer om Powerlogger.

Vill du veta mer? Kontakta oss på info@luma.energy!

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.