Gå till LUMA Energy

Drift av en solcellsanläggning för säker elproduktion

2022/08/09

När allt är installerat och på plats behövs rutiner, system och kompetens för att säkra driften av en solcellsanläggning. Utan någon som ansvarar för driften kan man förlora stora delar av sin elproduktion.

Övervakning och underhåll av en solcellsanläggning är viktigt för att se till att investeringarna man har gjort blir så lönsamma som möjligt, men också säkra och trygga. För att uppnå det behöver någon hålla koll på och ta hand om anläggningen.

En trygg partner/

Om anläggningen slutar fungera helt eller delvis kan det i vissa fall dröja lång tid innan det upptäcks om fastighetsägaren inte har någon som ansvarar för övervakning och servicen av anläggningen.

Med LUMA Energy som partner säkerställer du en trygg, men framför allt kostnadseffektiv och driftsäker lösning för er solcellsanläggning. Vi  tar hand om driftstörningar och löpande underhåll av våra kunders anläggningar – så att du kan fokusera på er kärnverksamhet. 

Koll på svaga länkar/

Vi hjälper våra kunder att avropa garantiärenden från tillverkare under garantitiden. Vi ser även till att utföra nödvändiga byten av komponenter i anläggningen både under och efter garantitiden. Några komponenter som vi ofta ser går sönder med tiden är exempelvis överspänningsskydd, fläktar, reläkort och kommunikationsenheter.

– Det är viktigt att veta vilka delar av anläggningen som kan skadas och skapa risker för omgivningen, säger Sebastian Persson som är Driftansvarig på LUMA. Elsäkerheten går alltid först och vi kontrollerar de olika delarna av kundens anläggning och flaggar om det finns saker som behöver åtgärdas för att höja säkerheten.

Fokuset är naturligt ofta på själva modulerna, men det är sällan de som har det största servicebehovet förutsatt att de är korrekt installerade och håller en god kvalitet.

– Korrekt installerade solcellsmoduler ska helst inte störas eller röras, säger Viktor Gabre som är tekniskt ansvarig för området entreprenad hos LUMA Energy. De fungerar alldeles perfekt utan en massa pillande. Men fåglar, externa objekt eller saker som blåser in från närliggande natur eller industrier kan orsaka skador på en anläggning och då uppstår problem som måste adresseras.

Sedan så kan det finnas saker i, under och runt en anläggning som förändras. Ett tätskikt kan ge med sig och börja läcka, eller så byggs det upp alger och mossa på tätskiktet. Det kan få ett system att röra sig på taket, när friktionen mellan anläggningen och tätskiktet förändras efter ett par år. Därför är det viktiga saker att hålla koll på löpande.

Proaktivitet sparar pengar/

LUMA Energy kan ta hand om er service och underhållet av er anläggning. Vi åker ut till era fastigheter och åtgärdar fel, genomför inspektioner eller utför nödvändiga underhållsarbeten. Du får hjälp att identifiera potentiella brister innan de leder till allvarliga problem. Vi hjälper er med såväl våra egna produkter och tjänster, som med anläggningar som andra bolag har byggt.

Med hjälp av LUMA-portalen (fd. PowerAdmin) får du även en samlad övervakning av era anläggningar. Skulle prestanda försämras eller om delar av en anläggning slutar fungera, får du en varning som direkt ger ett underlag för felavhjälpning.

Vill du ha hjälp med service och underhåll av era anläggningar är du välkomna att höra av er till oss på LUMA Energy. Förfrågan om service skickas till service@luma.energy

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.