Gå till LUMA Energy

Rickard Janerup firar 5 år i solcellsbranschen

2024/04/02

"Slopa energiskatten för den som bygger anläggningar över 500 kW!"

De senaste fyra åren har varit händelserika med pandemi, krig i Europa, lågkonjunktur och ett handelskrig och det har inte passerat obemärkt. Det säger Rickard Janerup som började i solcellsbranschen 2019.

– Det skapades en väldigt stor efterfrågan på solcellsanläggningar när elpriserna rusade vilket gjorde att leveranstiderna ökade. Tillfälligt produktionsstopp hos en leverantör påverkade tillgången på montagesystem och handelskriget gjorde att det blev förseningar och leveransproblem på vissa växelriktare. En annan faktor som påverkat branschen väldigt mycket har varit den omskrivna “elbristen” i Sverige vilket har ökat företagens intresse att vilja producera egen el och göra sig mindre beroende av köpt el.

Stödtjänster och energilager

Det senaste halvåret har elpriserna gått ner något från de extremnivåerna under 2022 och 2023.

– … samtidigt har intresset för stödtjänster och energilager ökat markant, säger Rickard.  Solcellsbranschen har generellt haft en liten dipp de senaste månaderna jämfört med den höga efterfrågan som rådde för bara ett år sen. Efterfrågan är fortfarande hög men faktorer som det ekonomiska läget och ett lägre elpris har gjort att man är lite mer avvaktande. Det pratas ofta i termer om att elen är “billig” igen då dagsläget jämförs med de nivåer vi tidigare sett men kikar vi i backspegeln så är elpriset ungefär dubbelt så dyrt som det var för bara 3-4 år sen.

Vad hoppas du på att se för förändringar?

– Det främsta skulle vara att slopa energiskatten om man bygger anläggningar över 500 kW, svarar Rickard. Vi såg väldigt snabbt en ökning i storlekarna när de höjde den tidigare gränsen från 255 kW till 500 kW. När prognoserna visar att energibehovet kommer öka mer än produktionen de kommande åren är det väldigt kontraproduktivt med faktorer som påverkar investeringsbeslutet negativt. 

Fler och fler är intresserade av större solcellsanläggningar på sina tak och gärna i kombination med energilager. Det skapar en möjlighet att göra sin fastighet till en energiresurs istället för bara en energiförbrukare.

– Vi kan också se att fler blir intresserade av att kunna övervaka sin anläggning eller sitt bestånd med anläggningar för att kunna se att den producerar enligt kalkyl och på så sätt säkra sina avkastningar. Vi på LUMA har en egenutvecklad mjukvara och hårdvara där vi kan koppla upp anläggningar mot vår plattform för övervakning där vi kan få ut mycket mer detaljerad information än vad växelriktaretillverkarens egna portal klarar. Då kan man jobba mer proaktivt och undvika kostsamma driftstopp. Elpriserna har blivit väldigt volatila och med rätt styrning och integration med hårdvara kan man optimera användningen av el i sin fastighet.

- Vi kommer även att uppgradera vår portal med möjlighet att övervaka mer än bara solcellsanläggningen. Utöver stödtjänster (FCR), som vi redan är igång och budar med, kommer vi implementera energilager, elbilsladdning, m.m och det kommer ge kunden en unik överblick över dessa installationer och hur de samverkar. Då elpriserna också blivit väldigt volatila kommer vi kunna styra hur den bäst används för att optimera användningen av el i fastigheten.

Solceller på dagarna – musik på fritiden

Rickard är uppvuxen i Ramlösa. Han berättar att hans pappa var snickare och byggde ett hus där i mitten av 80-talet. Han gissar att hans vänner skulle beskriva honom som en glad och hjälpsam person med mycket, mycket humor. Vi närmare efterfrågan tror Rickard att det även är så hans kollegor skulle beskriva honom.

Var hittar man Rickard på en söndag eftermiddag?

– Troligtvis håller jag på med något projekt i hemmet, umgås med familjen eller så är jag på gymmet med grabben, säger Rickard som även tränar thaiboxning och är en aktiv barn- och ungdomstränare.

Du kanske hittar Rickard vid trumsetet i sitt musikrum – när det inte ockuperas av en gitarrspelande tonårsgrabb. Musik är nämligen en viktig del av Rickards liv och hans uppväxt skedde till tonerna av Deep Purple, Led Zeppelin och Black Sabbath.

– Det har troligtvis färgat av sig på vad jag gillar idag. Konserter är såklart den bästa upplevelsen och jag försöker hinna med ett par varje år samt ett besök på Sweden Rock. Till sommaren blir det Metallica i Köpenhamn med grabben.

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.