Gå till LUMA Energy

Nytt samarbete ger fastighetsägare kontroll över sin data – och sin solelproduktion!

2022/10/25

Jesper Stenberg Head of Product, Mestro och Carina Thyselius, Produktchef LUMA Portal, LUMA Energy

Efter snart ett år i ny kostym ingår LUMA Energy och energioptimeringstjänsten Mestro ett samarbete. De två bolagen möts i det gemensamma syftet att driva utvecklingen mot en mer hållbar energianvändning i kommersiella fastigheter.

Hållbara och uppkopplade fastigheter är en viktig fråga för såväl LUMA som Mestro. Utvecklingen inom fastighetsförvaltning ställer allt högre krav på hållbara fastigheter och med det blir förmågan att skapa insikt om, ha kontroll på och kunna styra utveckling och optimera drift av energiresurser allt viktigare. Beslut om investeringar och åtgärder blir enklare när man kan se vilket resultat tidigare aktiviteter och åtgärder har gett i reella tal.

Hela energibilden samlad på ett ställe

Nu etableras ett samarbete mellan LUMA och Mestro i syftet att förenkla energiuppföljningen av egenproducerad solel i kommersiella fastigheter. Med hjälp av LUMAs hårdvaruoberoende plattform för övervakning och styrning av förnybara elresurser kommer kunder till Mestros molnbaserade tjänst för energiuppföljning få det enkelt att i samma verktyg även övervaka sin produktion av solel.

Mestro är en digital scale-up som erbjuder marknaden en molnbaserad tjänst för energiuppföljning till fastighetsägare. Genom Mestro Portal har de försett medvetna fastighetsägare en möjlighet att följa och hantera förbrukningsdata för värme, el, vatten och kyla. Mestro samlar in, analyserar och visualiserar energidata på ett sätt som gör det enkelt för deras kunder att spara tid och pengar, samtidigt som de minskar sin miljöpåverkan.

“Det här samarbetet kommer att sprida många soliga leenden då vi ser att intresset för solel ökar lavinartat. Många av våra kunder har stora lagerlokaler och bostadskomplex i sina portföljer och lyckas med solceller på taken att minska både kostnad och klimatpåverkan på elen som används i fastigheterna. Genom samarbetet med LUMA förenklar vi nu för våra kunder att följa upp energianvändningen av solel med en hårdvaruoberoende leverantör. Ett solklart partnerskap för Mestro och våra kunder helt enkelt”, säger Jesper Stenberg, Head of Product på Mestro.

Fullständig kostnadskontroll 

Genom att ingå samarbete med LUMA Energy kan den energiuppföljningen nu även inkluderas med kompletterande information och en visualisering av fastigheternas solcellsanläggningar. Informationen kommer även att ge värdefull insikt – i realtid – om hur fastigheternas solcellsanläggningar mår och presterar. LUMAs plattform kommer dessutom att säga ifrån om anläggningen inte fungerar som den ska.

“Volatiliteten på elmarknaden har ökat, med höga priser och effektbrist som resultat. Med det har intresset och behovet av både större självständighet i sin elförsörjning, och kontroll över sina elresurser ökat lavinartat”, säger Carina Thyselius, Produktchef LUMA Portal på LUMA. “Samarbetet med Mestro kommer kunna förenkla för ännu fler fastighetsägare att ta kontroll över sin egenproducerade el och sätta användningen av solel i en tydlig kontext i uppföljning och styrning av hela sin energiförsörjning.”

För mer information om projektet, vänligen kontakta:

Carina Thyselius
Produktchef LUMA Portal
+46 73 641 35 65
carina.thyselius@luma.energy

Om LUMA Energy

LUMA Energy marknadsför ett partnerskap för elförsörjning tillsammans med en egenutvecklad, hårdvaruoberoende, digital portal som kan följa upp, övervaka och hantera egen elproduktion med solceller och elanvändning i hela fastighetsbeståndet. All data sparas vilket ger tillgång till ett unikt underlag för analys, utveckling och nya affärer. Bolagets ambition är att kombinera dataunderlag och egenproducerad solel, energilagring, laddinfrastruktur och elhandel för att skapa möjligheter till nya affärer i gränssnittet mellan fastighet och elnät.

Om Mestro

Framtidens fastighetsförvaltning och regulatoriska drivkrafter ställer allt högre krav på hållbara fastigheter. Mestro är ett SaaS-bolag som utvecklar och säljer en molnbaserad plattform som hjälper företag att synliggöra, ta kontroll över och minska sin energianvändning. Kundens energidata samlas in, analyseras och visualiseras i realtid - helt automatiserat. Mestro erbjuder bland annat moduler inom hållbarhetsrapportering, kostnadskontroll och analys. På så sätt kan användaren spara både tid, klimatpåverkan och energikostnader. Eller som Mestro själva säger -"Spend Less Energy”. www.mestro.com

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.