Gå till LUMA Energy

LUMA Energy stabiliserar frekvensen i elnätet med solcellsanläggningar

2024/04/23

nyhet

Det har aldrig varit större utmaningar med elnäten än vad det är nu och det krävs innovationer för att möta det framtida kraftigt ökade elbehovet i Sverige. LUMA Energy hjälper nu till med att stabiliserat frekvensen i elnätet genom att dynamiskt reglera produktionen från flera av deras solcellsanläggningar. Genom LUMA Energys innovativa tjänst, LUMA EDGE, kan befintliga solcellsanläggningar vara med och stabilisera elnätet och därmed även öka intäkten för själva solcellsanläggningen.

Svenska kraftnät har länge varnat för de utmaningar som uppstår på grund av ökade ojämnheter i produktion och konsumtion av el. När det blir större svängningar mellan produktion och konsumtion uppstår frekvensvariationer. Dessa frekvensvariationer kan potentiellt i värsta fall orsaka skador på kritisk elektrisk utrustning i elnätet och därmed hota försörjningssäkerheten. För att tackla detta behov har Svenska kraftnät aktivt efterfrågat energiresurser som kan bidra till att stabilisera frekvensen i elnätet. Marknaden som solcellsanläggningarna agerar på för att stabilisera frekvensen med hjälp av LUMA EDGE, kallas FCR-D Ned.

Det innovativa projektet LUMA Energy idag genomför med en rad kunder med större solcellsanläggningar innebär att man kan anpassa sin produktion i realtid från solcellerna för att balansera och stabilisera elnätet. Genom att agera som en flexibel resurs för att möta de dynamiska behoven i elnätet, bidrar detta partnerskap inte bara till att säkra elförsörjningen utan också till att främja övergången till förnybar energi i ännu större utsträckning.

“Det har hänt mycket kring elnätet den senaste tiden, både nya utmatningsbegränsningar men även nya möjligheter för fastighetsägare att hjälpa till att bibehålla balans i svenska och nordiska elnätet och tjäna en slant på vägen. 

Vi har länge jobbat med att bygga en plattform för el i fastigheter och snarare än att bara följa upp elenergi vill vi även hjälpa våra kunder att aktivt koordinera och styra den för att optimera besparingar och skapa nya intäkter. “

Säger Mathias Petzäll som är Utvecklingsansvarig på LUMA Energy.

Även batterier kan fylla en stor funktion när det kommer till att stabilisera frekvensen. Läs mer i vår tidigare publicerade artikel som går igenom förutsättningarna för detta.

Med detta initiativ banar LUMA Energy vägen för hur teknologiska innovationer inom förnybar energi kan spela en avgörande roll för att möta utmaningarna med att säkerställa en pålitlig och stabil elförsörjning i framtiden.

Är ni intresserade av att se över potentialen för hur ni kan hjälpa till att stabilisera elnätet både med hjälp av era befintliga solcellsanläggningar eller installera större batterier? Hör av er till oss på luma.energy/offertforfragan. Har ni andra frågor kontakta support@luma.energy

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.