Gå till LUMA Energy

2022/08/31

Samtalet om elprischocken som tagit stor plats i medier och på middagsbjudningar den senaste tiden, är ett resultat av många olika händelser och beslut över åren. Debatten har bland annat tydliggjort för gemene man att det krävs nya – förnyelsebara – lösningar för att säkra Sveriges och Europas energiförsörjning. Och det finns stora vinster i att vara mindre beroende av sin elleverantör.

Elektrifieringen av samhället är ett globalt fenomen som ställer krav på såväl kraftproduktionen som kraftnätet.

– En av de största påverkansfaktorerna är Sveriges storskaliga satsning på ett förnybart elsystem, säger Hugo Larsson som är Vice VD och medgrundare på LUMA. Vi har adderat en stor mängd vindkraft vilket leder till väderberoende elproduktion, till skillnad från exempelvis vattenkraften som är reglerbar. Utöver det är vi även väldigt beroende  av vad som händer i övriga Europa.

Omvärldshändelser påverkar/

Kriget i Ukraina och Europas beroende av gas från Ryssland är en annan sak som driver upp elpriserna. Vi är knutna till den Europeiska elmarknaden och trots att vi är nettoexportörer av el på årsbasis, så är vi beroende av att importera el från dyrare länder när vi inte producerar tillräckligt mycket el i Sverige. Ingen kan med säkerhet förutspå hur länge dessa utmaningar kommer att fortgå, men en sak är säker och det är att elpriserna inte kommer bli stabila på det sätt vi är vana vid i Sverige. 

– Eftersom vi är så beroende av vindkraft i synnerhet i södra Sverige, svänger priserna kraftigt beroende på om det blåser eller inte, förklarar Hugo. Solkraften, som fortfarande bara står för runt 1 procent av vår elproduktion i Sverige är negativt korrelerad med vindkraften. När det blåser mycket är det molnigt och priserna är låga – och när det är vindstilla är priserna extremt höga, då är det ofta blå himmel och bra solinstrålning. Med hjälp av solceller kan man alltså hålla nere stor del av elprischockerna i södra Sverige (SE3 och SE4) under sommarhalvåret och även sälja eventuellt överskott till ett högt elpris. 

Solkraft är en förhållandevis billig investering som går snabbt att bygga och driftsätta.

– Det är ett kraftslag som kan öka mängden el under vissa timmar i kraftnätet på kort tid, säger Hugo. En annan fördel är att det kan byggas lokalt vilket är fördelaktigt för till exempel fastighetsägare i de delar av landet där elpriset på dagen är som högst. Solkraften hjälper till att hålla nere priset och överskottet som säljs till nätet kan man få väldigt bra betalt. Det är en möjlighet för kommersiella fastighetsägare att ”hedga” en del av sin elkostnad samtidigt som man hjälper till att ställa om Sverige.

För vilka aktörer skulle ni kunna göra störst skillnad?

Alla som har stora tak och stora säkringar/kablar in i fastigheten. Det vill säga bra förutsättningar för solceller.  

Hur snabbt går det för en fastighetsägare att gå från beslut till att ha solceller på taket?

Det finns stora utmaningar med material idag, på grund av läget runt om i världen. Ett rimligt scenario för en fastighetsägare som vill installera 500 kW (cirka 3000 kvm solceller) är att man har en anläggning som producerar efter cirka 15–20 veckor. Det är både bygglov och nätägare som kan ha långa handläggningstider. 

För samhället finns det tyvärr ingen kortsiktig lösning på elprischocken och debatten går het inför valet kring vilka åtgärder som kommer att få störst påverkan, men för den som inser att vi blir mer och mer beroende av elförsörjning som är hållbar och närproducerad, är installation eller utbyggnad av solceller en effektiv investering som kommer att ge snabb återbetalning.

– Utöver solceller finns det även energilager som kan lagra solel för kommande dygn, användas för spotprisarbitrage, eller rent av avlasta och hjälpa elnätet genom så kallade frekvens- och balanstjänster, läs mer om detta i vår tidigare artikel Balansera nätet med Frekvens- och balanstjänster. Solenergi är inte bara en lösning för länder med höga soltimmar året runt. Man får gärna ringa mig så berättar jag mer om hur vi bäst kan försörja fastigheter med solenergi på våra breddgrader, avslutar Hugo.

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.