Gå till LUMA Energy

Historiskt klubbat avtal för COP28 - men stora utmaningar kvarstår

2023/12/13

nyhet

Vid den 28:e upplagan av FN:s klimatkonferens, COP28, når stödet för förnybar el och solenergi nya höjder. Men utmaningar kring otillräckliga åtgärder för att fasa ut fossila bränslen kastar en lång potentiell skugga över framgången.

De globala ledarna och experterna samlades för att diskutera och förhandla om hållbara lösningar för att tackla den pågående klimatkrisen och resultatet visade på ett rekordstarkt stöd för övergången till hållbar energi. Ett av de mest anmärkningsvärda besluten var antagandet av ett ambitiöst mål om att öka andelen förnybar el i världens energimix till 50% till år 2030. Detta mål representerar en kraftig ökning jämfört med tidigare överenskommelser och markerar en tydlig strävan att minska beroendet av fossila bränslen.

Trots de ambitiösa mål som antogs för förnybar energi, påpekade flera delegater och klimatexperter att det behövs ännu kraftfullare åtgärder för att på allvar påskynda övergången från fossila bränslen. Diskussionerna under konferensen avslöjade en ökande oro över att de nuvarande åtagandena kanske inte är tillräckliga för att möta de akuta hoten från klimatkrisen.

Sverige, trots sina framstående insatser, ställde sig bakom detta resonemang och underströk behovet av att intensifiera ansträngningarna för att minska beroendet av kol, olja och gas. De talade för en snabbare utfasning av fossila bränslen och en ökning av investeringarna i teknologier för att påskynda övergången.

En central punkt i diskussionen var behovet av globala incitament för att övertyga länder som fortfarande är starkt beroende av fossila bränslen att omfamna hållbara alternativ. Frågor om finansiell hjälp till utvecklingsländer och överföring av teknik för att möjliggöra för dessa länder att göra övergången framhävdes som avgörande.

En av de mest lovande sektorerna som lyftes fram under konferensen var solenergi. Ett globalt samförstånd om att öka investeringarna i solenergiprojekt och teknologier presenterades, och en internationell solenergipakt skapades för att främja samarbete och tekniköverföring mellan länder. Målet är att göra solenergi mer tillgänglig och överkomlig för alla nationer, oavsett deras ekonomiska styrka.

COP28 har därmed markerat en viktig milsten, men det råder enighet om att den globala kampen mot klimatkrisen kräver ännu kraftfullare åtgärder. Framtiden kommer att kräva ett fortsatt samarbete, innovativa lösningar och politisk vilja för att säkerställa en hållbar och klimatsmart värld. 

Hör av er till oss för att se ert företag kan vara med och bidra till att snabba på övergången mot en förnybar framtid - Kontakta oss

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.