Gå till LUMA Energy

2023/05/26

Postnord TPL ser över alla delar av sin verksamhet för att säkerställa att de gör vad de kan för att minska klimatavtrycket. Från fossilfria transporter till egenproducerad solel. Hållbarhet genomsyrar verksamheten och med hisnande 660 000 kvadratmeter lageryta har företaget en total takyta som med fördel kan utnyttjas för just solceller.

Postnord TPL påbörjade bygget av fastigheternas allra första solcellsanläggning i Region Helsingborg 2018.  I juni 2022 färdigställdes deras nya solcellsanläggning på E4-terminalen i Helsingborg i samarbete med LUMA Energy.

– Vi är störst i Norden inom tredjepartslogistik och det är viktigt att vi som företag är med och bidrar, säger Mikael Lañas som är Fastighetsansvarig på Postnord TPL. Det är ett sätt för oss att ta ansvar, dels genom att ersätta en del av elen vi annars hade köpt, dels genom att bidra med förnybar el till nätet.

I dagsläget har fyra av sex terminaler i Helsingborg solceller på taket. Solcellsanläggningen är en stor del i företagets hållbarhetsarbete och under 2023 beräknar det att 20% av elen de nyttjar inom Helsingborg kommer från deras egna solceller.

Deras kunder är allt från småföretag till stora globala aktörer. Behovet av logistiklösningar må skilja sig åt, men något alla deras kunder har gemensamt är att de värnar om att deras leverantörer agerar hållbart. 

– Det är klart positivt att kunna visa upp för våra kunder att vi har så pass mycket egenproducerad el, säger Mikael. Vi har även jobbat mycket med energieffektivisering för att få ner vårt energibehov.

Stora takytor och ett stort ansvar

– Postnord är verkligen ett exempel på en medveten och ansvarsfull aktör som kan göra skillnad med hjälp av solcellsanläggningar, säger Rickard Janerup som är kundansvarig på LUMA. Fastigheterna de besitter har stora takytor som har kapacitet att producera många kilowattimmar el, och minska företagets klimatavtryck. Som marknadsledande inom sin bransch kan de dessutom göra skillnad gällande att sätta ribban högt när det gäller hållbarhetsmål och att vara goda förebilder.

– Vi har byggt samtliga våra solcellsanläggningar i Helsingborg tillsammans med LUMA, säger Mikael. Genom de olika projekten har de visat sig vara kunniga inom sitt område och jag måste tillägga att det är förvånansvärt enkelt att få upp solcellsanläggningar på sitt tak. Frågan som brukar uppstå i befintliga byggnader är takbärigheten, men det har hittills inte varit något problem i den utsträckning att det skulle utgöra någon risk att bygga solceller på de tak där vi idag har solceller.

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.