Gå till LUMA Energy

Fastighetsbolag kan spela en viktig roll i elnätets stabilitet – och öka intäkterna genom installation av batterier

2024/01/16

nyhet

I en tid där energiomställning och hållbarhet står i fokus, kan fastighetsbolag nu bidra till en grönare framtid – och samtidigt skapa en ny intäktsström. Genom att installera batterier till sina fastigheter kan företag aktivt hjälpa till att stabilisera elnätet.

Den växande andelen förnybara energikällor, såsom sol- och vindkraft, i kombination med förändrade konsumtionsmönster, har skapat ett behov av effektiva energilagringslösningar som kan användas för att hantera effektutmaningarna i vårt elnät. Fastighetsbolagen kan både vara en del av lösningen – men också utnyttja denna möjlighet genom att integrera batterier i sina fastigheter.

“Vi ser ett tydligt ökat intresse för batterier till större fastigheter. Fastighetsägarna har börjat förstå fördelarna med batterier, både när det gäller att famtidssäkra sina fastigheter, men kanske framförallt med den nu höga intäkten från balans-och frekvensmarknaderna. “  säger Carina Thyselius, affärsutvecklingschef på LUMA Energy

Fördelarna för fastighetsbolag inkluderar inte bara en framtida ökad pålitlighet i energiförsörjningen för den egna verksamheten,  utan också en potential att generera betydande intäkter. Genom att delta på frekvens- och balansmarknaderna skapas en dubbel vinning genom att främja energistabilitet och samtidigt generera ekonomiska fördelar. De fastighetsbolag som har installerat solceller kan även använda batterier för att lagra eventuellt överskott och därmed öka egenanvändningen av solel.

Genom att investera i batterier tar fastighetsbolag steget mot att bli nyckelspelare i den gröna energiomställningen samtidigt som de öppnar dörrar till nya intäktsströmmar. Att vara en del av lösningen för att stabilisera elnätet visar inte bara företagets engagemang för hållbarhet utan positionerar dem även som ledare i framtidens energilandskap.

Är ni intresserade av att förstå batterier och deras potential närmare? Hör av er till oss på LUMA Energy så kan vi hjälpa er hela vägen. Kontakta oss här: https://luma.energy/kontakt/

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.