Gå till LUMA Energy

2023/10/24

nyhet

I en tid där hållbarhet och kostnadsbesparingar är högprioriterat, står svenska företag inför en kommande utmaning med en närmare 10% höjning av energiskatten på el. Från dagens nivå på 39,2 öre/kWh ökar energiskatten från och med 2024 till 42,8 öre/kWh. Det leder till ännu större elkostnader, men också större värdeskapande med produktion av solel för egenanvändning.

Under förra veckan meddelade regeringen att ​​de höjer skatten på el från och med januari 2024, med nästan 10%. Det här är en helomvändning från det som tidigare kommunicerats, där planen var att helt pausa uppräkningen av energiskatten under 2024-2025.

"Det är utmanande att denna skattesmäll kommer så tätt inpå det nya året, från att tidigare varit kommunicerad att ingen uppräkning skall ske. Företag har redan stora utmaningar med höga och volatila elpriser, samt allmänt ökade kostnader. Solceller och hantering av el inom kommersiella fastigheter kommer nu att bli ännu viktigare framåt, för att säkerställa en långsiktig och hållbar affär för många svenska företag", säger Filip Enblom som är kundansvarig på LUMA Energy för flera stora elförbrukande företag.

Med den kommande höjningen av energiskatten blir det än viktigare för företag att hitta kostnadseffektiva energilösningar. Solceller kan vara ett verktyg för att delvis hantera denna utmaning. Energiskatt, elöverföringsavgift och elhandelskostnad betalar du endast på den elen som köps från nätet och går via din elmätare in i fastigheten.  Genom att producera solel på din fastighet och konsumera elen direkt innanför elmätaren kan du spara inte bara elhandelskostnaden, utan även elöverföringsavgifter till nätägare och energiskatten.

Om du och ditt företag går i tankarna om hur ni kan minska era elkostnader, samtidigt som ni bidrar till en förnybar framtid. Hör av er till oss på LUMA Energy så kan vi hjälpa er med att se över era förutsättningar. Kontakta oss på https://luma.energy/kontakt/

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.