Gå till LUMA Energy

Elsäkerhet och solceller: Det här bör fastighetsägaren ha koll på

2023/03/21

Ansvaret för drift, underhåll och fortlöpande kontroll av en solcellsanläggning ligger hos anläggningsinnehavaren. Det är viktigt att tänka på när du köper in solceller. Då gäller det att även ha driften av ens elanläggning i åtanke när man väljer leverantör, såväl som att leverantören av solcellsanläggningen arbetar enligt gällande föreskrifter och standard.

Solcellsinstallationer har hamnat allt högre upp på agendan i takt med att omvärlden förändras, både klimatpolitiskt och ekonomiskt. Vid en eventuell investering i en produktionsanläggning är det viktigt att tänka på både kvalitet och säkerhet. I synnerhet elsäkerhet och arbetsmiljö.

– Det finns några grundläggande saker som man inte ska skynda förbi, säger Viktor Gabre som är Tekniskt Ansvarig på LUMA Energy.  Att tänka långsiktigt handlar inte bara om att köpa in en hållbar elproduktionsanläggning. Framförallt vill man investera i en anläggning som inte orsakar brand och innebär fara för liv och egendom efter några år. Anläggningen ska leva upp till god elsäkerhetsteknisk praxis på så sätt att man minimerar risken för person och egendom.

De vanligaste misstagen

Det är viktigt att anläggningsinnehavaren känner till att de är ansvariga för produktionsanläggningen och att den lever upp till ställda krav under dess livslängd.

– Enligt elsäkerhetslagen klassas en solcellsanläggning som en starkströmsanläggning, förklarar Kristoffer Bengtsson, elprojektör på LUMA Energy. Därför krävs rätt auktorisation och kompetens för att utföra elinstallationsarbetet. Man kan via elsäkerhetsverkets e-tjänst Kolla Elföretaget kontrollera installationsföretaget för att säkerställa att de är registrerade hos elsäkerhetsverket, och att de är registrerade för rätt verksamhetstyp. En produktionsanläggning kräver även löpande tillsyn och underhåll så att den är fortsatt säker för människa och egendom under dess livslängd. Den kompetensen har oftast inte anläggningsinnehavaren själv, utan kan hämta den externt genom service- och driftavtal. Den nya föreskriften ELSÄK-FS 2022:3 behandlar rutiner för fortlöpande kontroll, och här måste vi i branschen hjälpa innehavaren att ta fram lämpliga sådana. 

Bland de vanligare misstagen som görs är till exempel att kontakter pressas på fel sätt eller att kablar hänger löst, kläms mellan takpannor eller ligger emot vassa kanter.  Det här är saker som en professionell och kvalificerad installatör känner till – och som du som köper anläggningen kan ha svårt att kontrollera. Men du kan ställa krav och rätt frågor. Det är även viktigt att säkerställa att kopplingsutrustningen är dimensionerad för möjlig ökad belastning genom flera matningar. Enskilda delar får inte överbelastas. 

Säkerställ att din anläggning blir byggd med CE-märkta och typgodkända produkter och installeras och monteras enligt tillverkarens anvisning.  Den som känner sig osäker på en leverantörs installation kan också alltid be en elkonsult göra en fristående elbesiktning av en anläggning efter färdig installation.

– På LUMA Energy är vi väldigt måna om kvalitet och säkerhet och uppmuntrar våra kunder att kolla upp våra certifieringar, sägerViktor. De är mer än välkomna att syna vårt arbete genom en besiktning av extern part.

Utöver korrekt elinstallation så är det även viktigt att din solcellsinstallatör också kan uppvisa att de har korrekta snö- och vindlastberäkningar. Men det tar vi i en annan artikel!

Vill du veta mer om säker elinstallation när du ska anlägga solceller, är du välkommen att kontakta oss på LUMA Energy.

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.