Gå till LUMA Energy

2021/10/21

Det senaste året har elpriset slagit rekord på rekord - det blir allt dyrare att använda energi.

Av den totala energiproduktionen i Sverige står vindkraften för ungefär 20% solkraften utgör endast ca. 1% av den totala svenska energiproduktionen. Men vi jobbar hårt på att få upp den andelen! Redan idag har man därför börjat urskilja en ökad volatilitet i de svenska elpriserna, kopplat till hur mycket det blåser den aktuella timmen. 

Mycket vind = låga elpriser

Lite vind = höga elpriser (förenklat)

Positivt för alla som väljer att investera i solceller är att det finns  en negativ korrelation mellan vind- och solkraft. Dagar då vindkraften producerar som mest blir tillgången på el hög och priserna faller. Men de dagar som det blåser mindre så blir priserna på el högre - och det är generellt sett de dagar då solceller presterar bäst.  

Effekten av pristoppar som uppstår när det är brist på vindkraft kan alltså minskas stora delar av året genom installation av mer solkraft.

Att installera solceller säkrar en del av kostnaden för el genom att man slipper köpa el när det är lite vind men mycket sol. Dessutom producerar cellerna statistiskt el när priset och behovet av elkraft i elnätet är högre. 

Att det är sol och blåser mycket inte alltid sker samtidigt är kanske inte en nyhet, men samspelet mellan de två är något som elsystemet kan dra mer nytta av.

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.