Gå till LUMA Energy

Dina solceller kan bryta mot miljölagstiftningen

2022/09/20

De nya stora behoven av el idag och växande behoven framåt kräver ett framtida energisystem som är hållbart ur alla perspektiv perspektiv. Sol, vind och vatten är inte bara en sommarplåga, utan kommer att vara en favorit året runt när vi ökar elproduktionen och fasar ut de fossila bränslena. Men det räcker inte med en hållbar elproduktion. De installerade solcellerna kan bryta mot miljölagstiftningen och som fastighetsägare bör du ställa krav på producentansvar samt en korrekt hantering av farligt avfall från din leverantör.

– LUMA är medlemmar hos El-kretsen vilket gör att vi redan har betalat för återvinningen när vi monterar allt material hos våra kunder, berättar Carl Mattsson som är inköpsansvarig och medgrundare på LUMA. Elektroniska produkter är en av de snabbast växande kategorierna inom EU när det gäller avfall och det lär knappast minska. Därför tycker vi att det är viktigt att göra vad vi kan som producenter för en korrekt hantering.  El-kretsen är en organisation som ägs av 19 branschföreningar och arbetar med kvalitativa lösningar som tar ansvar för såväl ekonomi som miljö.

Genom sitt medlemskap i El-kretsen sköter LUMA även sin rapportering till Naturvårdsverkets avfallsregister för att bidra till att avfall tas om hand på rätt sätt och att Naturvårdsverket får en tydlig bild över flödet av farligt avfall i Sverige. LUMA källsorterar även på alla sina byggarbetsplatser och jobbar aktivt mot att ha klimatneutrala transporter av i så hög utsträckning som möjligt.

– Eftersom hållbar energi är vår kärnverksamhet, känns det otroligt viktigt att vi kan stå för alla beslut genom hela vår verksamhet, säger Carl. Från materialet vi använder och hur det återvinns, till bränslet i våra egna fordon och de transporter som vi arrangerar.

Vad är ditt bästa tips för att vara en ansvarsfull köpare?

– Kontrollera att leverantören du anlitar eller dess distributör är med i medlem i El-kretsen eller ett godkänt insamlingssystem samt med i Naturvårdsverkets förteckning över företag som tar sitt producentansvar, säger Carl. Att paneltillverkaren är med i PV Cycle uppfyller inte de svenska kraven, så det räcker inte som säkerhet för dig som köpare för att anläggningen ska följa lagkraven. Kontrollera också att leverantören rapporterar farligt avfall och be dem att redovisa hur de jobbar med sin klimatpåverkan när det gäller transporter och källsortering.

Vad är det vanligaste misstaget leverantören gör?

– Att de inte sköter sin rapportering av farligt avfall och att de inte har betalat för återvinningen på rätt sätt. Men som köpare kan du ställa krav på allt vi har pratat om här. Om leverantören är certifierad enligt ISO 14001 betyder det att de är granskade av en oberoende revisor att följa de lagkrav som omfattas. Fråga efter det!

Att ta beslutet att investera i förnybar elproduktion är ett aktivt och positivt beslut. Men en stor del av den positiva effekten av solceller riskerar att tappas om installation och import inte sköts på ett sätt som inte är miljövänligt. Om du vill vara säker på att din investering bidrar positivt – ställ krav. 

Hör av dig till oss på LUMA för en långsiktig lösning och om du vill veta mer om hur du kan se till att din elproduktion är hållbar i alla led.

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.