Gå till LUMA Energy

Balansera kraftnätet och skapa en ny intäktskälla med solceller

2022/07/05

Hela elsystemet är i förändring och det kommer positiva förändringar likväl som utmaningar hela tiden. De traditionella kraftverken höll en stabilitet som de nya resurserna inte kan garantera. Och den snabba elektrifieringen och transformeringen av samhället gör att stabiliteten i elnätet utmanas. Som en konsekvens av detta skapas nya smarta tjänster, som bland annat FCR-D ned som ska hjälpa till att hålla frekvensen på 50 Hz. Du som har solceller och är ansluten till Poweradmin kommer kunna delta och hjälpa elnätet samtidigt som du kan skapa en ny intäktskälla.

Det blir en allt större utmaning för Svenska Kraftnät att hålla en frekvens 50 Hz i elnätet. De äger stamnätet och har ansvaret att hålla rätt kvalitet på elen, men alla som använder el på något vis tjänar på att de lyckas med sitt uppdrag och att elen har rätt kvalitet. Sedan tidigare har det svenska kraftsystemet haft leverantörer av stödtjänsten FCR-D upp (Frequency Containment Reserve Disturbance) som utgörs av frekvenshållningsreserver. Deras uppgift att automatiskt öka frekvensen genom att öka elproduktionen snabbt vid avvikelser som uppstår när energiuttaget plötsligt blivit större än tillförseln. 

Ny stödtjänst sedan årsskiftet

Stödtjänsterna är ett av de verktyg som behövs för att vi ska klara av övergången till ett hållbart elsystem. Kombinationen av stödtjänsterna gör att elnätet kan hålla en stabil frekvens oavsett hur mycket som produceras och hur mycket som förbrukas. Sedan årsskiftet 2021/2022 finns nu även FCR-D för nedreglering – en stödtjänst för att stabilisera kraftsystemet när frekvensen istället är för hög. FCR-D ned innebär helt enkelt att stödtjänsten för nedreglering ska kunna aktiveras i situationer där elproduktionen tillfälligt och snabbt måste minska. Något som passar just solceller väl.

– Det här är en väldigt bra möjlighet för våra kunder som redan har solcellsanläggningar installerade att få en ny intäktsström, säger Carina Thyselius som är produktchef på LUMA Energy.

Om man redan är ansluten till vår tjänst Poweradmin kräver det ingen ny investering samtidigt som man hjälper till att balansera kraftnätet. Det gynnar hela samhället samtidigt som du kan tjäna pengar på det. 

All reglering syftar till att hålla rätt kvalitet på elen i kraftnätet. Så fort frekvensen stiger eller sjunker under önskad frekvens på 50 Hz är det en försämring av kvalitet som dels orsakar problem med elöverföringen och förluster i systemet, dels kan orsaka problem för utrustning med elmotorer.

– Ju mer förnybar elproduktion vi får och elektrifierade vi blir, både i samhället och inom industrin, desto större blir utmaningen med elens kvalitet, förklarar Carina.

Trenderna påverkar kvaliteten

Två trender påverkar kvaliteten i nätet. Det ena är att ju mer förnybar el vi får in i kraftnätet (vind och sol), desto mer oförutsägbart och ojämnt är tillskottet av effekt till kraftnätet – vilket i sin tur ökar svängningarna i nätet. Det andra är att ju högre elektrifiering vi får i samhället och av större industrier, desto större behov av effekt får vi.

– Frekvenstjänsterna där fler aktörer kan vara med att hjälpa till att reglera och hålla rätt frekvens i nätet blir därför alltmer viktiga, säger Carina. 

Vill du veta mer om FCR-D ned och hur du kan skapa en intäktskälla samtidigt som du bidrar till stabiliseringen av kraftnätet? Hör av dig till oss på LUMA så berättar vi mer!

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.