Gå till LUMA Energy

Är din solcellsanläggning beredd på snösmockan?

2023/11/14

nyhet

Vi vet att den kommer. Varje år. Snösmockan, snöinfernot, frostattacken. Kärt barn har många namn. Med en stor takyta med en större solcellsanläggning, i ett land som Sverige, behöver du fundera på om du och ditt tak är redo för ett riktigt snöoväder.

Test/

Snöröjning är en viktig fråga att planera för och ta itu med. Inte bara för att snö på solpanelerna kan minska deras effektivitet, det finns både tekniska och mekaniska risker med att inte sköta snöröjningen.

– Att snö som får ligga kvar på panelerna blockerar solens strålar är bara en liten del av riskerna, säger Mikael Granath, Servicechef på LUMA. Snö väger mycket och vikten kan leda till mekanisk stress som skadar såväl panelerna som monteringsstrukturen, om dessa är feldimensionerade. Snö och is kan även påverka kablar och elektriska kontakter negativt om de är felaktigt monterade och förlagda. Det är därför viktigt att dimensionera anläggningar rätt samt följa upp och ha genomgående inspektioner efter snörika vintrar.

Snö som smälter innebär också en risk

Om snön smälter kan det, särskilt i kombination med dålig installation eller dåliga tätningar, leda till vattenintrång och skador.

– Det är ytterligare en anledning till att inte välja den solcellsentreprenad som är snabbast och billigast. I längden kan det bli både kostsamt och farligt, påpekar Mikael. Det är viktigt att ta alla dessa risker på allvar och se till att göra det som krävs för att minimera dem. Säkerheten bör alltid vara en prioritet.

Automatiska preventiva metoder

Det finns automatiska snöröjningssystem speciellt utformade för solpaneler med värmekablar som smälter snön. En annan förebyggande åtgärd är självklart att se till att dina paneler har en sådan vinkel att snön lätt kan glida av. Det finns även särskilda beläggningar för solpanelens yta om du vill minska risken för snöansamling. Men oavsett hur bra du är på att arbeta preventivt kommer det att komma snömängder som behöver åtgärdas.

Se till att övervaka prestanda

För stora anläggningar finns det många fördelar med att ha bra övervakning av systemet. Genom att hålla koll på prestanda och status på ditt system kan du tidigt upptäcka eventuella problem orakade av snön.

– Du kan såklart ha rutiner för att ta dig upp på taket och hålla koll på snömängd och att inte panelerna påfrestas. Men isbildningar eller vattenansamlingar kan skada din anläggning utan att du ser det förrän det blir väldigt kostsamt, säger Mikael. 

Med en övervakad solcellsanläggning blir du varnad om något är fel och behöver åtgärdas, innan det blir ett stort problem.

Professionella snöröjare

Själv är inte alltid bäste dräng. Kom ihåg att säkerheten alltid kommer först och om du inte kan utföra snöröjningen på ett säkert sätt, är det bäst att konsultera en expert. För stora installationer kan det vara ekonomiskt och tidsmässigt fördelaktigt att anlita en tjänst för snöröjning. Dessutom är det relativt ovanligt att det kommer så stora snömängder att taken behöver röjas. Se till att företaget du anlitar har erfarenhet och rätt utrustning för snöröjning på just solpaneler så att de inte skadas under arbetet.

Be om referenser och prisuppgifter från flera olika företag för att kunna göra en jämförelse.

Observera att även om dessa företag har specialiserad kunskap, så bör du ändå göra en noggrann granskning för att säkerställa att de är pålitliga och har nödvändiga certifikat eller kvalifikationer.

Vill du veta mer om en övervakad SMART Anläggning från LUMA eller behöver du hjälp med snörelaterade frågor är du välkommen att höra av dig till oss på 010-33 09 333 eller via hemsidan https://luma.energy/om-luma/kontakt. Vi kan också hjälpa dig med mer information om hur du kan förbereda din anläggning för en riktig Vargavinter.

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.