Gå till LUMA Energy

3 saker du kan göra för att maximera lönsamheten på dina solcellsanläggningar

2022/09/28

Solcellsanläggningar är en långsiktig investering. Det finns tre avgörande saker att ha i åtanke för att maximera avkastningen:

1. Satsa på kvalitet

Genom att bygga system av kvalitet minimerar du risker och driftproblem. Det handlar inte att bara om att välja rätt solceller, utan även att välja en entreprenör som kan utföra en korrekt installation. Att jobba med en aktör som har lång erfarenhet, starka referenser och är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 minskar riskerna för eventuella kvalitetsbrister.

2. Skaffa partner för övervakning och service

När din solcellsinstallation är i drift och soltimmarna gör skillnad på sista raden, är det viktigt att anläggningen inte ligger nere helt eller delvis under soliga dagar. Se till att du har en partner som löpande kan övervaka, felsöka och åtgärda de fel som kan komma att uppstå.

3. Skapa en ny intäkt

Att investera i en solcellsanläggning är inte bara ett sätt att hålla ner kostnader och hedge mot höga elpriser. Det ger dig även en möjlighet till nya intäkter. Genom att koppla upp systemet kan din solcellsanläggning stödja och balansera elnätet via stödtjänster. Läs mer om denna nya intäktskälla i vår artikel Balansera nätet med Frekvens- och balanstjänster.

– Med egenproducerad solel i kombination med och stödtjänster, kommer ni att minska osäkerheten kring elpriserna och samtidigt möjliggöra nya intäkter, säger Linus Baihofer Werner, VD och medgrundare på LUMA. Vårt mål är alltid att du som solelproducent ska få ut så stort värde som möjligt från din investering, därför har vi skapat en kostnadseffektiv lösning för såväl övervakning, drift och försäljning av stödtjänster. Om vi får äran att sköta installationen kan vi även säkerställa att minska eventuella driftfel.

Pålitlighet och prestanda – kvalitet och hållbarhet. Solcellsanläggningen ska vara en långsiktig lösning och måste hålla för det. Kontakta oss om du veta hur vi kan hjälpa dig maximera lönsamheten i dina nuvarande och framtida solcellsanläggningar.

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.