Gå till LUMA Energy

Omvandla dina fastigheter till aktiva spelare på energimarknaderna.

LUMA Edge är en aktiv elenergiplattform som inte bara följer upp din el utan också övervakar dina resurser, styr dem och gör service och underhåll enkelt.

Nya Intäkter/

Skapa nya intäkter

Stödtjänster
LUMA Edge kan skapa nya intäktskällor med era befintliga elresurser
genom att t.ex. använda dem på Svenska Kraftnäts frekvensmarknader eller styra dem mot spotmarknaden för el. På så sätt kan anläggningarna generera ett större värde och därmed höja avkastningen på investeringen.

Styrkraft/

Övervaka och hantera

Du kan monitorera stora bestånd av solcellsanläggningar med summerad och individuell produktion. Smart teknik stör dig inte i onödan, utan larmar enbart vid tekniska fel eller underpresterande system som faktiskt kräver åtgärder.

Säkra avkastning/

Säkra avkastningen

Monitorering

Att snabbt kunna identifiera driftstörningar, innan de leder till stora intäktsbortfall, är A och O för att säkra avkastningen från en energiinvestering.

Med LUMA Edge får ni tillgång till realtidsmonitorering och smart larmfunktionalitet som reagerar på produktionsavvikelser och skickar en signal till rätt person vid störningar, så att denne kan agera i tid och minska förlusterna.

All data/

Benchmarking och hållbarhetsdata

Ta reda på hur mycket din anläggning producerar och om du får ut det som är utlovat, för att effektivt utvärdera leverantörer och installatörer. Du har även obegränsad exportmöjlighet av hållbarhetsdata.

Tillgänglighet/

Öppet API och fri integrering 

Vill du integrera med andra system, bygga något eget eller bara visa elproduktionen i realtid på en webbsida? Ett öppet JSON REST API gör att du kan hämta historisk och aktuell produktion, samt ha möjlighet att integrera andra lösningar till våra produkter.

Support/

Service och support

Med LUMA som partner får du hjälp med alla våra tjänster samt byggnation, installation och underhåll av dina energilösningar. Vi har kompetens och resurser för att lösa det mesta inom vårt område och vi lämnar dig inte i sticket.

LUMA Logger/

Allt i ett - Enkel installation

Hårdvara

LUMA-loggern är vår lokala enhet i fastigheten som kopplar upp era elresurser mot LUMA Edge och möjliggör alla LUMA’s tjänster - oberoende av vilken hårdvara som är installerad. Genom att hantera all data krypterat och inom EU säkrar vi att er data förblir er och kan skydda era elresurser från yttre påverkan.

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.