Gå till LUMA Energy

Laddinfrastruktur

Försäljningen av elfordon ökar i samhället, och kommer att fortsätta öka under de närmaste tio åren. Fastighetsägare får allt fler förfrågningar om laddplatser och är i behov av en utbyggd laddinfrastruktur. Den snabba utvecklingen ställer högre krav på fastighetsägare, men öppnar även upp för nya affärsmöjligheter.

Ökat behov av laddning/

Det finns ett växande behov av laddstationer i samhället. Du som fastighetsägare kommer snart behöva tillgodose en ökad efterfrågan, och kunna erbjuda såväl allmän som privat laddning av elfordon, till bl.a. hyresgäster och besökare. Den stora utmaningen är att kunna erbjuda dessa tjänster, utan att dra på sig för höga kostnader eller överbelasta elnätet.

Skapa nya intäktsströmmar/

Vår lösning är en kombination av laddinfrastruktur, solceller och energilagring, som ger dig möjligheten att styra laddningen och ta kontroll över elanvändningen fastigheterna. Och därmed kostnaderna. En lönsam lösning för dig som även vill ta betalt för och skapa nya intäktsströmmar från dina hyresgäster. Vi erbjuder såklart service och underhåll, precis som till övriga tjänster och produkter från oss.

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.