Gå till LUMA Energy

Storsatsning på solceller med Evolv och Budbee

Kundcase/

Evolv, Slättös plattform för logistikfastigheter, och Budbee storsatsar på grönare logistikanläggningar med bland annat solceller från LUMA Energy. Hösten 2022 färdigställs tre nya moderna och effektiva terminaler i Almnäs Logistikpark i Södertälje Kommun, Stigamo Logistikpark strax söder om Jönköping och vid Landvetter Flygplats strax öster om Göteborg.

Taken kommer att fyllas med solceller på totalt cirka 1,4 Megawatt, vilket motsvarar cirka en och en halv fotbollsplan i takyta. Solcellsanläggningarna kommer att producera lika mycket el som logistikanläggningarna förväntas förbruka.

Vi utvecklar och förvaltar moderna logistikfastigheter med stora platta tak. Då är solcellsanläggningar på taken en självklarhet av både kommersiella, hållbarhetsmässiga och energiförsörjningsmässiga skäl. Budbee har ett ambitiöst hållbarhetsarbete som till fullo linjerar med våra mål som bland annat säger att samtliga nyproduktionsprojekt ska miljöcertifieras och förses med solceller, säger Lars Axelsson, Head of Evolv och Partner på Slättö.

LUMA Energy har försett flera av Evolvs fastigheter med solceller tidigare och fler solcellsprojekt är under planering.

Vi är glada och stolta att samarbeta med Evolv och Budbee som tillsammans bidrar till en mer förnybar framtid genom att producera sin egen el med hjälp av solceller. Evolv är en medveten fastighetsägare som aktivt arbetar med hållbart byggande och innovativa fastigheter, i kombination med en kraftig tillväxt. Det är spännande att få följa och delvis vara med på deras resa, säger Hugo Larsson, Vice VD och medgrundare på LUMA Energy.

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.