Gå till LUMA Energy

LEJE Fastigheter har stora visioner

Kundcase/

LEJE fastigheter är ett företag som specialiserar sig på uthyrning av egenbyggda industrifastigheter. De håller i hela processen från byggnation till löpande förvaltning och har därför ett gediget helhetsperspektiv över fastigheterna i sin portfolio. Såhär beskriver LEJE själva sin affärsidé : ”Vi ska vara stora nog för att vara en pålitlig leverantör av varor och tjänster, samtidigt små nog för att vara flexibla och lyhörda”

LEJE fastigheter har ett övergripande hållbarhetstänk med insikt om hur deras fastigheter påverkar samhället och miljön under hela deras livscykel och arbetar aktivt med åtgärder att förstärka hållbarheten . Ett exempel på detta är den höga prioritet valet av  material har i verksamheten. Stommar, väggar och tak består huvudsakligen av 100%  förnybart stål. LEJE arbetar efter visionen att alltid hålla sig uppdaterade med inom hållbar byggnadsteknik. 

Visionen att alltid arbeta i framkant av hållbara lösningar märks även i deras energiarbete. LUMA Energy och LEJE fastigheter har en långtgående relation där flera av de fastigheter som byggts under de senaste åren har innefattat en solcellsanläggning och visionen är att hela fastighetsbeståndet ska inneha solceller.

“Vi har varit kunder hos LUMA sedan 2018 och har under de 4 åren hunnit med att installera 11 anläggningar och vi har 4 till på gång! Vi var tidiga kunder hos LUMA och under åren som gått har solceller numera blivit en naturlig komponent som man räknar med i byggnationen av nya industrifastigheter. I och med att gröna fastigheter möjliggör bättre belånings villkor ser vi LUMA som en viktig samarbetspartner både hållbarhets och affärsmässigt. Det har varit roligt att vara med sedan tidigt på resan och vi som företag har mognat i samma takt. Två avgörande faktorer som framhäver LUMA är Lumaportalen och den utlovade effektgaranti varje installation föregås av.”

- Niklas Granström, Ägare

"Jag uppskattar verkligen att jobba nära Leje! De är mycket proffsiga och noggranna med detaljer, och utmanar oss ofta att hitta de bästa lösningarna. Det har bidragit till vår utveckling och hjälpt oss att förbättra vårt erbjudande.

Samtidigt är det kul att de är så positiva till vår helhetslösning med produktionsgaranti och driftövervakning via Lumaportalen, som de är.

Leje har en väldigt slimmad organisation och de växer snabbt. Därför är de tacksamma över att vi hjälper dem med allt som rör solcellerna, så att de kan lägga all energi på kärnverksamheten."

- Filip Enblom, kundansvarig LUMA Energy

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.