Gå till LUMA Energy

CA Fastigheter - Solceller kan mycket väl bli en hygienfaktor

Kundcase/

Drivkrafterna bakom CA Fastigheters beslut att installera solcellsanläggningar är flera, naturligtvis är hållbarhetsaspekten och ekonomin de som hamnade överst i prioritet.

– Att själv kunna tillverka den el som förbrukas i fastigheten är ju fantastiskt, säger Mathias Sivertsson, teknisk chef på CA Fastigheter i Malmö. Under sommarmånaderna gör vi också det till 60-70 procent.

För Malmöregionen är det deras första solcellsanläggning och de har en del fastigheter där de är intresserade av att installera solceller på sikt.

–  Men innan vi kan installera nya anläggningar behöver vi byta ut tak och andra installationer så att vi kan bereda väg för solceller, berättar Mathias

Alla förutsättningar på plats innan start

Mathias kan inte påminna sig om att det var några speciella utmaningar med att installera solcellerna i detta första projekt.

– I det här fallet var det en ganska enkel lösning med bra möjligheter till förvaring av växelriktare med närhet till elcentral, men naturligtvis hade LUMA ett bra frågebatteri som vi gick igenom innan projektstart för att få alla förutsättningar på plats.

När CA Fastigheter följer upp resultatet av installationen är det i paritet med det som utlovades innan projektstart.

– Anläggningen upphandlades i konkurrens där LUMA hade bäst pris utan att tumma på kvalitet, de har en närvarande säljare som var flexibel och lyssnade på våra önskemål. Jag tror att större företag kommer att ställa högre krav på sina lokaler i framtiden. Och att solceller mycket väl kan bli en hygienfaktor för att erbjuda dem attraktiva lokaler med låg driftskostnad.

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.