Gå till LUMA Energy

Corem - Lumaportalen har varit till stor hjälp

Kundcase/

Corem är ett väletablerat fastighetsbolag som arbetar med att förvärva, förvalta och förädla fastigheter i attraktiva områden. Med förvärvet av Klövern har Corem utökat sitt fastighetsbestånd betydligt och sammanslagningen har resulterat i ett av nordens ledande kommersiella fastighetsbolag.

Corems arbete fokuserar på långsiktiga lösningar som är hållbara ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Resurseffektivitet prioriteras högt hos Corem och det exemplifieras i ett kontinuerligt arbete tillsammans med hyresgäster för att identifiera energibesparingsåtgärder och investeringar. Det övergripande målet med Corems hållbarhetsarbete är att minska mängden utsläpp: “Den energi som förbrukas ska vara fossilfri och vi investerar kontinuerligt i våra fastigheter för att de ska bli mer energieffektiva”

"Arbetet med Luma har pågått sedan 2017 och vi har för närvarande 10 aktiva anläggningar. Något som utmärker LUMA är att de var tidiga med att producera omfattande beslutsunderlag som beskriver fastighetens energibehov och helhetsperspektivet kring investeringen, samtidigt har de agerat rådgivare under hela processen. Dessutom har Lumaportalen varit till stor hjälp i rapporteringen av den förnybara energi vi producerat”

- Kristian Karlsson Teknisk Chef, Corem

"Corem är en fastighetsägare som tidigt satt upp tydliga hållbarhetsmål och arbetar aktivt med detta från flera perspektiv. Genom vår långa relation har det varit en stor glädje att vara en del av deras arbete och kunna bistå med både kunskap och leverans för att förverkliga delar av deras vision och hållbarhetsmål."

- Hugo Larsson, Affärsutvecklare och grundare, LUMA Energy.

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.