Gå till LUMA Energy

Arwidsro ingår banbrytande avtal för solceller på samtliga fastigheter

Kundcase/

Arwidsro och LUMA Energy har ingått ett samarbete för installation av solpaneler på samtliga av deras fastigheter i 22 kommuner i södra och mellersta Sverige. Det nya avtalet markerar en betydande framsteg för båda företagen i deras gemensamma strävan att främja förnybar energi och minska koldioxidutsläppen.

Samarbetet mellan LUMA Energy och Arwidsro påbörjades under våren 2023 med ett strategiskt mål att främja hållbarhet och minska miljöpåverkan i samhället och i världen i stort.  Arwidsro med sina geografiskt spridda, men strategiskt placerade, fastigheter är en kunnig och medveten partner som genom detta långsiktiga samarbete bekräftar sitt åtagande om att vara en föregångare inom en hållbar fastighetsbransch.

Enligt avtalet kommer LUMA Energy AB att leverera skräddarsydda solcellssystem för fastigheterna, med utgångspunkt från deras specifika energibehov och förhållanden. Det mest unika inslaget i detta ramavtal är de solpaneler som Arwidsro valt att låta LUMA Energy installera på fastigheterna. Solpanelerna är helt europeiska och tillverkade med norskt kisel. Genom att använda lokalt producerade solcellspaneler säkerställer LUMA Energy att Arwidsro får tillgång till högkvalitativa produkter samtidigt som de stöder den europeiska solcellstekniken, säkerställer leverantörsleden och minskar miljöpåverkan till dess yttersta.

- Vi är stolta över vårt holistiska synsätt som medför att såväl de miljömässiga som sociala hållbarhetsaspekterna funnits med genom hela processen. Det är utmanande krav men med kompetens och engagemang går vi från ord till handling och vi uppmanar fler i vår bransch att väga in fler perspektiv av hållbarhet vid upphandlingar, säger Maria Björkling, Hållbarhetsansvarig på Arwidsro.

- Efter en genomgripande upphandlingsprocess känns det spännande att äntligen få börja installera kvalitativa anläggningar med rätt tekniskt, ekonomisk och hållbarhetsmässig profil till våra fastigheter. Jag ser fram emot samarbetet med LUMA som nu går in i en ny fas när vi börjar rulla ut anläggningar i vårt bestånd, säger Magnus Tamreus, Fastighetschef på Arwidsro.

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.