Gå till LUMA Energy

Energilager för fastigheter

Gör dina fastigheter till flexibla resurser som skapar nya intäktsströmmar. Lagra överskott av förnybar el och sänka effekttoppar i fastigheten. För att uppnå maximal nytta och lönsamhet av energilagret behövs en också en smart styrning.

Många fördelar/

Så optimerar du energilagret

Energilagret uppfyller flera funktioner, men det är först när du kombinerar dessa med en smart styrning som du uppnår maximal nytta och lönsamhet. Batterier kan tillhandahålla fler tjänster: 

  • Öka installerad solel och lagra den el som inte används direkt
  • Sälj lagrad el till andra fastigheter eller hyresgäster
  • Kapa effekttopparna i fastigheten genom att styra elanvändningen med hjälp av lagrad el
  • Köp el när den är som billigast och lagra för att använda när den är som dyrast – s.k. spottprisarbitrage
  • Tillgängliggör effekt och skapa nya intäktsströmmar på frekvensmarknaden, och bidra till att balansera elnätet
  • Använd som back-up vid strömavbrott och håll igång din kärnverksamhet

Batterisäkerhet/

Hållbara batterier

Batterianvändning är nödvändigt för att stötta elektrifieringen i samhället och minska vårt fotavtryck i elnätet. Vi använder en brandsäker batterikemi och arbetar alltid med säkra installationer och certifierad personal.

Boka en kostnadsfi rådgivning/

Kontakt

Läs mer om LUMA/

Läs mer

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.