Gå till LUMA Energy

Samlad kontroll över elförsörjningen

Lumaportalen sammankopplar och ger liv åt alla dina elenergilösningar. Den analyserar och visualiserar resultatet på en skärm så att du enkelt och säkert kan ta kontroll över elförsörjningen i din fastighet.

Styrkraft/

Övervaka och hantera

Du kan monitorera stora bestånd av solcellsanläggningar med summerad och individuell produktion. Smart teknik stör dig inte i onödan, utan larmar enbart vid tekniska fel eller underpresterande system som faktiskt kräver åtgärder.

Avkastning/

Se lönsamhet och investeringsmöjligheter 

Lumaportalen samlar och analyserar eldata om din fastighet som ger dig en fördel på energimarknaden. Du får värdefull insikt om nya investeringsmöjligheter som energilager eller optimera ditt elabonnemang mot nätägare.

All data/

Benchmarking och hållbarhetsdata

Ta reda på hur mycket din anläggning producerar och om du får ut det som är utlovat, för att effektivt utvärdera leverantörer och installatörer. Du har även obegränsad exportmöjlighet av hållbarhetsdata.

Tillgänglighet/

Öppet API och fri integrering 

Vill du integrera med andra system, bygga något eget eller bara visa elproduktionen i realtid på en webbsida? Ett öppet JSON REST API gör att du kan hämta historisk och aktuell produktion, samt ha möjlighet att integrera andra lösningar till våra produkter.

Support/

Service och support

Med LUMA som partner får du hjälp med alla våra tjänster samt byggnation, installation och underhåll av dina energilösningar. Vi har kompetens och resurser för att lösa det mesta inom vårt område och vi lämnar dig inte i sticket.

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.