Gå till LUMA Energy

Heimstaden producerar solel med SMART anläggning

Hos Heimstaden sitter hållbarheten i väggarna. De senaste fyra åren har egenproducerad solenergi varit en prioriterad fråga. Michael Fricke är Energiingenjör på Heimstaden och han berättar att utav deras cirka 1 000 fastigheter är det idag runt 50 fastigheter som har solcellsanläggningar.

– Målet är att identifiera fastigheter som leder till bra payback på solceller och installera på dessa, säger Michael. Samtliga investeringar genomgår LCC-kalkyl för att bestämma återbetalningstid, avkastning etc. Vi arbetar på att kunna presentera producerad solel till hyresgästerna för att visa att de bor i en hållbar bostad.

Utbudet av solceller är snabbt växande och för allt fler är det viktigt att handla ansvarsfullt från producenter som finns nära och som själva tar ansvar och följer en viss typ av riktlinjer. När Heimstaden skulle upphandla solceller och tjänster kring dessa var målet att köpa solceller hållbart och ansvarsfullt.

– Vi arbetar även för att få en dimensionering för hög egenanvändning och samtidigt minimera andelen solel som säljs till elnätet, säger Michael. Heimstaden har ingen avsikt att vara elproducent.

Enklare att följa upp status

Enligt prognos producerar Heimstadens solcellsanläggningar 1 166 MWh. Michael berättar att de inte har följt upp egenanvändningen idag men han uppskattar att det rör sig om cirka 70-80 procent.

Förutom att installera solceller på taken har LUMA hjälpt Heimstaden att samla övervakningen och informationen för alla solcellsanläggningar på en plats.

– Det hjälper oss med larmhantering och statistiksamling för vår hållbarhetsredovisning. Vi har enklare att följa upp statusen på våra solcellsanläggningar nu än tidigare.

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.